แจงกฤษฎีกาจราจรไม่ยอมโอนย้ายไป”ท้องถิ่น”

ตำรวจจราจรไม่ยอมย้ายไปท้องถิ่น อ้างจะเกิดปัญหาบริหารจัดการ เตรียมชี้แจงเหตุผลกฤษฎีกา พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รองผบช.น.) กล่าวว่า จากกรณีที่ทางรัฐบบาลมีแนวคิดที่จะโอนย้ายภาระกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจราจรให้ไปขึ้นอยู่กับหนวยงานปกครองท้องถิ่นซึ่งตนในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล(รองผบช.น.) ซึ่งดูแลงานจราจร 

ได้เป็นตัวแทนเข้าไปชี้แจงกับทางคณะกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่า  ในอำนาจหน้าที่ของตำรวจราจรนั้นถือว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรปัจจุบันสภาพรถติดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเกิดเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น  เพราะพื้นที่ต่อเนื่องเขตรอยต่อล้วนแต่มีผลกระทบส่งผลให้การจราจรติดขัดทั้งสิ้น ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจราจรจะต้องมีการบูรณาการประสานงานกับพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วย

โดยเฉพาะกรณีการรับ-ส่งรถเข้าออกเมือง  การระบายการจราจรช่วงเทศกาลซึ่งหากตำรวจราจรอยู่ภายในการบังคับบัญชาของสตช.สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมจะทำได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่า  เพราะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน  รวมทั้งการบังคับใช้ด้านการจราจรเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกจังหวัดทุกโรงพักสามารถใช้คำสั่งเดียวกันได้  โดยไม่มีการแบ่งแยกการปฏิบัตหน้าที่ แต่หากมีการยกภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจราจรให้แก่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นจะมีข้อจำกัดในเรื่องการบริหารจัดการและการออกคำสั่ง  เนื่องจากแต่ละเขตปกครองจะต้องมีการออกคำสั่งโดยพื้นที่นั้นๆซึ่งหน่วยงานปกครองท้องถิ่นไม่สามรถเข้าไปจัดการข้ามเขตพื้นที่ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews