เกษตรสร้างชาติ : ตร.หนุ่ม ใช้วันหยุดสร้างอาชีพเสริม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

ตำรวจหนุ่มนครบาลใช้เวลาวันหยุดราชการ ลองผิดลองถูก เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยที่บ้านใน จ.มหาสารคาม จนประสบความสำเร็จ มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้วย

ไม่เพียงมีงานประจำเป็นตำรวจที่ทำงานยังอยู่ไกลถึงกรุงเทพฯ แต่ไม่อาจขวางกั้น ส.ต.ท.อนุวัช อินปลัด หรือหมู่อ๊อด วัย 31 ปี ตำรวจควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ใช้วันหยุดราชการ วันลาพัก กลับมาสร้างอาชีพเสริมที่บ้านโนนสำราญ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย เป็นธุรกิจใหม่ที่ “หมู่อ๊อด” มองเห็นอนาคต

หลังสำเร็จวิชาราว 7 เดือนก่อน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืชของหมู่อ๊อด นำนักศึกษามาฝึกงานเพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร นอกจากลูกค้าในไทยแล้ว ล่าสุด มีลูกค้าจากเวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จนไม่พอกับความต้องการ จากกำลังผลิต 15,000-20,000 ต้น/เดือน โดยจำหน่ายต้นละ 10 บาท ข้อดีของกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ ไม่กลายพันธุ์ ปลอดโรค แข็งแรง โตเร็ว และให้ผลผลิตสูง

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องลองผิดลองถูก ผ่านช่วงเวลายากลำบากนานนับปี หมู่อ๊อดกู้เงิน 60,000 บาท เข้าอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แต่ได้ความรู้ไม่ครบ ต้องขวนขวายทดลองเอง จนทำให้กล้วยแตกหน่อได้ ปัญหาหนึ่งที่ประสบคือการติดเชื้อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาจนสามารถก้าวข้ามปัญหาได้

ปัจจุบัน หมู่อ๊อด เป็นรองประธาน Young Smart Farmer จ.มหาสารคาม ปลายปีที่แล้วได้รับโล่สมาชิกดีเด่น ด้านความสำเร็จ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ และเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าประกวดนวัตกรรมดีเด่น ด้านการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ กับสหกรณ์ทั่วประเทศในปีนี้

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย